Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO


ZAPYTANIE OFERTOWE
NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60 I BOISKA ORLIK
W OKRESIE 01.01.2017 DO 31.12.2017 R.Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu