Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30000 EURO


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA, PRZESYŁ I DYSTRYBUCJA
ENERGII CIEPLNEJ DLA: ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22, UL. KAZIMIERZOWSKA 60, 02-543 WARSZAWA
W OKRESIE 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o złożonych ofertach


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 4 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki w wersji edytowalnej:
MODYFIKACJA - Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA I PRZESYŁ / DYSTRYBUCJA
ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22, UL. KAZIMIERZOWSKA 60, 02-543 WARSZAWA
W OKRESIE 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o złożonych ofertach


Wyjaśnienie SIWZ z dnia 6 listopada 2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA I PRZESYŁ / DYSTRYBUCJA
ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22, UL. KAZIMIERZOWSKA 60, 02-543 WARSZAWA
W OKRESIE 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o złożonych ofertach


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy ofertowy
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 15 grudnia 2017 r.

Załączniki w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Oferty
Załącznik nr 2A do Oferty
Załącznik nr 2B do Oferty
Załącznik nr 3 do Oferty

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA I PRZESYŁ / DYSTRYBUCJA
ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22, UL. KAZIMIERZOWSKA 60, 02-543 WARSZAWA
W OKRESIE 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.Załączniki:

Informacja o unieważnieniu postepowania


Informacja o złożonych ofertach


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy ofertowy
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 28 listopada 2017 r.
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 29 listopada 2017 r.
Zmieniona strona 9A SIWZZałączniki w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Oferty
Załącznik nr 2A do Oferty
Załącznik nr 2B do Oferty
Załącznik nr 3 do Oferty
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA I PRZESYŁ / DYSTRYBUCJA
ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22, UL. KAZIMIERZOWSKA 60, 02-543 WARSZAWA
W OKRESIE 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.Załączniki:

Informacja o unieważnieniu postepowania


Informacja o złożonych ofertach


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy ofertowy
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 7 listopada 2017 r.Załączniki w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do Oferty
Załącznik nr 2A do Oferty
Załącznik nr 2B do Oferty
Załącznik nr 3 do OfertyZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2017 DO 31.12.2017 R.Załączniki:

Zbiorcze zestawienie ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa energii cieplnej do budynku


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ/DYSTRYBUCJĘ ENERGII CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2016 DO 31.12.2016 R.Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 23 X 2015 r.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ/DYSTRYBUCJĘ ENERGII CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2015 DO 31.12.2015 R.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 28.11.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania (i wypełnienia):
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ