Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE
PROJEKT POSZYJMY JAK ZA DAWNYCH LAT
     Grupa 20 uczniów klas 2TPMA i 2TPMB przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych pt: ”Poszyjmy jak za dawnych lat..” w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych branży odzieżowej.

SPOTKANIE Z MISTRZEM JERZYM ANTKOWIAKIEM
     Wędrówkę w poszukiwaniu dawnych metod i technik projektowania i wykonywania odzieży rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy „Moda Polska – Jerzy Antkowiak” w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
     Ta historia rozpoczęła się w piwnicy domu Jerzego Antkowiaka w Komorowie. Właśnie tam projektant Tomasz Ossoliński odkrył imponujące archiwum ubrań z metką Mody Polskiej, które stało się punktem wyjścia do przygotowania przez niego wystawy na 60-lecie powstania marki. Efekty spotkania dwóch wybitnych arbitrów elegancji pokazało Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
     Prezentacja ubrań, dodatków, pamiątek i rysunków ze zbiorów Jerzego Antkowiaka oraz kolekcji muzealnych i prywatnych to punkt wyjścia do szerokiej refleksji nad modą jako zjawiskiem kulturowym i społecznym wraz z rządzącymi nią uniwersalnymi mechanizmami. Wystawa przybliża sposób funkcjonowania atelier projektanta, by następnie wprowadzić widza w przestrzeń pokazu mody. Tym samym otwiera pole do refleksji nad związkami między projektowaniem ubioru a sztuką, a więc sposobem funkcjonowania ubioru w muzeach i statusem mody w obszarze sztuk wizualnych.


W MUZEUM PRAGI
     Kolejnym etapem naszych poszukiwań były warsztaty muzealne Rzemieślnicy i wystawa Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem. Zapoznaliśmy się z ginącymi zawodami, które jeszcze w niewielkich formach funkcjonują na warszawskiej Pradze. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób w przeszłości wykonywało się obuwie, parasole, kapelusze, sztukaterię, bombki i biżuterię.
W MUZEUM WARSZAWY
     W Muzeum Warszawy podziwialiśmy wystawę „Rzeczy Warszawskie”. Uczniowie zobaczyli liczne muzealia ze zbiorów liczących 300 tysięcy przedmiotów. To wyłącznie oryginały: rzeczy codzienne i odświętne, dzieła sztuki i przedmioty użytkowe, pamiątki po ludziach i ważnych wydarzeniach. Pokazane są w 21 gabinetach tematycznych przede wszystkim: ubrania, biżuteria, obrazy, fotografie i etykiety. Spacerując po wnętrzach gabinetów, poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat historii cennych przedmiotów i ich twórców, właścicieli czy użytkowników – kobiet i mężczyzn. Sami decydujemy, którym rzeczom warszawskim warto przyjrzeć się bliżej. Ta wspaniała wystawa przybliża ludzi ich życie w dawnej Warszawie i okazała się niesamowitą lekcją historii naszego miasta.
ATELIER PANI EWY GODUN
     Kolejnym doświadczeniem dla nas były warsztaty w atelier u Pani Ewy Godun. To kolejna okazja do zgłębienia wiedzy z historii ubioru i sposobów wykonywania nakryć głowy. Zapoznaliśmy się ze sposobami wykonywania kapeluszy na przestrzeni wieków. Wykorzystaliśmy te wiadomości w tworzeniu nakryć głowy na warsztatach.
WIZYTA U KRÓLA JANA III
     Kolejny przystanek to Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Warsztaty muzealne „Opowiem o Królu” przybliżyły nam postaci Króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki. Przebywając we wnętrzach królewskich komnat mogliśmy poczuć atmosferę tamtych czasów i wielkiej królewskiej miłości. Szczegóły i ciekawostki z życia prywatnego Królewskiej Pary wprowadziły nas w finalną część warsztatów muzealnych … stworzenia filmowej relacji z wizyty w pałacu w Wilanowie w strojach historycznych szlachty polskiej, a tym samym wzbogacenia barwnej legendy o królu Janie III o własną opowieść o tym wyjątkowym władcy.
FABRYKA LEVI’S
     Ostatnim etapem realizacji projektu „Poszyjmy jak za dawnych lat..” było zwiedzanie współczesnego zakładu odzieżowego. Mieliśmy niezwykłą okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami pracy, linią technologiczną i polityką firmy w Płocku. Poznaliśmy historię powstania jeansów, sposoby projektowania, szycia, wybarwiania, uszlachetniania, oznaczania i metkowania produktów wykonywanych w jedynej w Polsce i Europie fabryki LEVI’S. To było dla nas niezwykle cenne doświadczenie. Niezwykle mili i życzliwi ludzie, polityka proekologiczna i prospołeczna firmy oraz nowoczesne podejście do procesu projektowania i szycia wyrobów z jeansu to zapamiętamy na długo.


ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH
     W okresie od 01 lutego do 16 czerwca w Naszej Szkole zrealizowano dwa różne projekty edukacyjnych WIE : W co się ubierać w XXI wieku ? Holokaust - tragedia, która powinna uczyć humanitaryzmu.
     Młodzież odkryła swoje pasje zawodowe i pogłębiła swoją wiedzę nie tylko z przedmiotów humanistycznych. Uczestniczyła w różnych zajęciach: kreatywnych warsztatach i lekcjach muzealnych. Poznała tradycyjne treści i nowoczesne technologie. Podziwiała kolekcje europejskiego malarstwa i ikony europejskiej mody. Zdobyła nowe umiejętności na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Warszawskim.
     Jednak, dodatkowym walorem wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć była integracja uczniów, której sprzyjała serdeczna atmosfera. Wszyscy uczestnicy projektu mają świadomość, że czas poświęcony na realizację działań na trwałe zapisze się w ich pamięci.


HISTORYCZNA WYSTAWA
     W dniach 11 – 18 czerwca można było oglądać wystawę podsumowującą działania podjęte w ramach realizacji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Uczestnicy projektu przygotowali ekspozycję, która ilustrowała historię narodu żydowskiego, jego tradycję i kulturę. Jednak najważniejszym aspektem była zagłada narodu żydowskiego przeprowadzona przez Niemców w czasie II wojny światowej w ramach akcji Reinchard.
     Udział młodzieży w zajęciach, w Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin, Muzeum Narodowym, Muzeum Walki i Męczeństwa, na Uniwersytecie Warszawskim umożliwił zdobyć wiedzę na temat zaprezentowanych treści.
     Przesłanie ekspozycji było bardzo czytelne, podstawą relacji międzyludzkich powinna być humanitarna postawa.


W MUZEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA
     Dnia 07 czerwca uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia byli na jednodniowej wycieczce w Treblince - w ramach realizacji działań programu WIE. W czasie lekcji muzealnej pogłębili swoją wiedzę na temat akcji Reinhard, którego konsekwencją było utworzenie przez Niemców obozu zagłady. Kierowano do niego przede wszystkim transporty z gett w okupowanej Polsce, w tym getta warszawskiego. Niemieckie plany przewidywały, że w Treblince będą mordowani Żydzi z dystryktów warszawskiego i radomskiego.
     Uczniowie dowiedzieli się, że w obozie zginął między innymi Janusz Korczak – pisarz i pedagog, który nie chcąc opuścić swoich podopiecznych z domu dziecka w getcie warszawskim, dobrowolnie udał się z nimi na śmierć.
     Młodzież zapaliła znicze pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady, oddając hołd pomordowanym przez Niemców - Żydom z Polski i innych państw Europy, których zgładzono w tym miejscu w latach 1942 – 1943.
     Na zakończenie wycieczki jedna z uczennic z niezwykłym wzruszeniem odczytała wiersz Władysława Szlengela Mała Stacja Treblinki, który powstał w getcie warszawskim.


NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
     Dnia 05 czerwca uczniowie Branżowej Szkoły Pierwszego stopnia brali udział w warsztatach społecznych na Wydziale Psychologii UW w ramach realizacji działań Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Celem zajęć było uwrażliwienie młodzieży na potrzebę tolerancji i szacunku dla odrębności kulturowej i religijnej mniejszości narodowych mieszkającej nie tylko w Polsce.
     W czasie wykładu zostały omówione zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, rolą uprzedzeń i stereotypów w procesie wykluczenia , i niesprawiedliwego traktowania określonych grup społecznych. Młodzież miała możliwość zdobycia informacji na temat antysemityzmu. Dowiedziała się, że istotą Holokaustu był infrahumanizm, który doprowadził do dehumanizacji relacji międzyludzkich.
     Ćwiczenia miały na celu przełamywanie negatywnych stereotypów na problemy grup mniejszościowych, skonfrontowanie uczniów z szeregiem nieprawdziwych informacji o różnych środowiskach narodowych. Warsztaty zainicjowały aktywność społeczną uczniów przez pryzmat humanistycznej postawy.


W MUZEUM NARODOWYM
     Dnia 25 maja uczniowie Branżowej Szkoły Pierwszego stopnia w ramach realizacji WIE uczestniczyli w warsztatach na temat : Wpływ judaizmu na sztukę. Młodzież dowiedziała się , że judaizm miał ogromne znaczenie na kształt artystyczny całej ikonografii. Ortodoksyjna rabiniczna interpretacja Prawa Mojżeszowego zakazywała przedstawienia postaci ludzi i zwierząt. Elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały ograniczone do ornamentyki roślinnej. W XIX wieku Żydzi zaczęli włączać się w nurt kultury europejskiej. Istotnym elementem określającym sztukę miało Żydowskie Oświecenie – Haskala. Sztuka żydowska powoli traciła sakralny charakter.
     Warsztaty artystyczne umożliwiły poznanie twórczości : Chagalla i Modigliani. Najbardziej znanym artystą polskiego pochodzenia był Maurycy Gottielb. Malarz, który pracował nad obrazami będącymi realizacją pojednania polsko- żydowskiego przez sztukę. Stworzył dzieła religijne : Chrystus nauczający w Kafarnaum, Chrystus w świątyni, jak i historyczno – literackie : Jankiel cymbalista i Zosia, Kazimierz Wielki nadający prawa Żydom.
     Uczestnicy projektu mieli możliwość odczytania dzieł przez różne konteksty : historyczne, religijne. Teksty ikonograficzne odzwierciedlały wpływy artystyczne obowiązujące w epoce oraz wrażliwość i mentalność malarzy.


WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE - W CO SIĘ UBIERAĆ W XXI WIEKU?
     W dniach 16-18 maja 2018 roku młodzież technikum odzieżowego Naszej Szkoły uczestniczyła w zajęciach warsztatowych na Politechnice Łódzkiej.
Dzięki realizacji projektu w ramach WIE pt: „W co się ubierać w XXI wieku?” mogliśmy poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu materiałoznawstwa i technologii odzieży.
Celem wyjazdu było przeprowadzenie badań laboratoryjnych nowoczesnych materiałów odzieżowych i poznanie nowych technologii szycia. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych, na których:
 • przeprowadziliśmy mikroskopową i chemiczną identyfikację włókien,
 • wyznaczyliśmy masę liniową przędzy,
 • określiliśmy rodzaj i liczbę skrętów przędzy,
 • wykonaliśmy badania wytrzymałościowe materiałów odzieżowych,
 • zrobiliśmy badania na palność materiałów odzieżowych,
 • zapoznaliśmy się z najnowszą aparaturą laboratoryjną do wyznaczania odporności na piling (mechacenie się), przepuszczalność powietrza, wodochłonność i wodoodporność,
 • przeprowadziliśmy próby szycia na najnowszych maszynach i automatach szwalniczych: automat do wykonywania kieszeni ciętych, guzikarki, dziurkarki, maszyna do miejscowego wdawania materiału, szlufkarka, gumówka,
 • wykonaliśmy ćwiczenia na zgrzewarce i maszynie do uszczelniania szwów do szycia odzieży wodoodpornej.
Oprócz intensywnej pracy znaleźliśmy również czas na przyjemności… Zwiedziliśmy wystawy:
 • Chrystian Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Adama Leja – ubiory, które otworzyły szeroko drzwi do ekstrawaganckiej elegancji i wykreowały nowy wzór idealnej figury z wąską talią oraz podkreślonymi biodrami i biustem.
 • Maszyny Leonardo da Vinci – ponad 70 eksponatów, w tym historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współczesne przykłady bio-inspirowanej robotyki, lotnictwa i inżynierii materiałowej. Jednym z głównych obszarów badań Leonarda da Vinci było… włókiennictwo. Starał się rozwijać praktyczne problemy producentów lin czy filcowej odzieży. Wymyślił odzież dla płetwonurków…

Połączyliśmy zdobywanie wiedzy z przyjemnościami, a wszystko to w klimacie miasta – stolicy polskiej mody.
Zapraszamy do obejrzenia galerii…


W TEATRZE POLSKIM
     Dnia 11 kwietnia uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w ramach realizacji tematu projektu WIE obejrzeli spektakl Kilka obcych słów po polsku w produkcji Teatru Żydowskiego. Reżyser Anna Smolar zaprezentowała spektakl o Marcu 68 zupełnie z innej perspektywy, niż realizowano to dotychczas. Urodzona i wychowana w Paryżu córka marcowych emigrantów – pokazała przedstawienie, które w centrum uwagi stawia pokolenie dzieci tych, dla których Marzec jest wspólnym doświadczeniem. Historie żydowskich rodzin w wyraźny sposób przypominały rekwizyty z narracyjnej wystawy.
     Tekst autorstwa Michała Buszewicza opierał się na relacjach starszego pokolenia, dla którego ojczyzną była Polska. Pokazał złożoność, która kryje się za doświadczeniem emigracji i za kwestią przynależności, zakorzenienia i patriotyzmu. Ważnym materiałem do powstania spektaklu były rozmowy przeprowadzone przez Mike Urbaniak w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Europie.
     Przedstawienie teatralne było bardzo przejrzyste w swojej wymowie, a uczniowie sami potrafili odpowiedzieć na podstawowe pytania : Kim są dzieci emigrantów marcowych? Jak wyglądało ich dzieciństwo, jak kształtowała się ich tożsamość narodowa, kulturowa i religijna?


W POLIN
     Dnia 26 marca uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia poznali ciekawą ekspozycję w Muzeum Historii Żydów Polskich. Zwiedzający udali się w podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Dowiedzieli się, w jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie.
     Młodzież zanurzyła się w historii opowiadanej przez zabytkowe przedmioty, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety. Zwróciła uwagę na burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady aż do współczesności. Ekspozycja umożliwiła zapoznanie się z wszystkimi etapami historii narodu: od legend o przybyciu Żydów na ziemie polskie, przez pierwsze ich osadnictwo i rozwój kultury.
     Największe wrażenie na uczniach wywołał Las Artystyczny, który zaprezentował legendę Po-lin o przybyciu i osiedleniu się Żydów w kraju Mieszka. Legendę, która wyjaśnia nazwę Polski w języku hebrajskim, która była inspiracją dla nazwy muzeum.
     Narracyjny wykład zakończył spacer aleją Ireny Sendlerowej do Pomnika Powstańców Getta, poświęcony powstańcom, którzy bohatersko wystąpili przeciwko likwidacji getta przez hitlerowskie Niemcy.


W MUZEUM HISTORII POLSKI
     Dnia 21 marca uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia zapoznali się z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce. Podczas warsztatów edukacyjnych: Co się działo na Mątowie, analizowali teksty źródłowe, interpretowali informacje i formułowali sądy. Warsztaty pozwoliły uczniom poznanie dokumentów władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa regulujących sytuację Żydów.
     Dnia 27 marca młodzież w czasie lekcji muzealnej na temat: Nie tylko Jan Karski dowiedziała się o postawie Polaków wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Zapoznała się z rolą i metodami działania Żegoty. Uczniów zainteresowały losy Ireny Sendlerowej, która otrzymała medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata – przyznawany przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem. Matka Dzieci Holocaustu przyczyniła się do ocalenia kilkuset żydowskich dzieci w czasie II wojny światowej.
     Zajęcia edukacyjne umożliwiły pozyskanie wiedzy na temat mniejszości narodowych przez pryzmat historii Polski. Uświadomiły znaczenie roli poświęcenia w ratowaniu ludzkiego życia.


TEKSTY KULTURY INSPIRACJĄ ZAWODOWYCH PASJI
     Dnia 9 czerwca zakończyła się realizacja projektu w ramach Warszawskich Innowacji Edukacyjnych. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat historii ubioru, fryzury i makijażu. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Warszawie i w Łodzi. Brali udział w lekcjach muzealnych, imprezach kulturalnych, warsztatach artystycznych i wykładach, które odbywały się w Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim, Teatrze Polskim, Muzeum Włókiennictwa, Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, na Uniwersytecie Warszawskim.
     Młodzież poznała wpływ poglądów filozoficznych i kontekstów historycznych na sposób wyrażenia stylu życia w tekstach kultury. Ikonografia wyraźnie zilustrowała idee panujące w modzie od starożytności do czasów współczesnych.
     Uczniowie przygotowali projekty plastyczne, które zostały pokazane w czasie Festiwalu Obłędnie Kreatywnych Artystów w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry.
     Udział w projekcie rozwinął zainteresowania kulturą polską i europejską. Nasi absolwenci w przyszłości jako kreatorzy mody i styliści fryzur będą mogli wykorzystać zdobyte wiadomości w swojej pracy zawodowej. Z pewnością stroje i fryzury bohaterów tekstów kultury będą znakomitą inspiracją do wyrażenia swoich wizji artystycznych.
     Uczestnicy projektu być może niebawem będą mieć wpływ na trendy światowej mody...


WIRTUALNY ŚWIAT MODY NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
     Dnia 7 czerwca uczniowie Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego uczestniczyli w zajmującym wykładzie na temat: Technologie ubieralne od walkmena przez VR do tekstroniki. Dominującym wątkiem był Wearables Technologies. Młodzież w trakcie naukowego spotkania dowiedziała się, że istnieją ubrania oraz akcesoria zawierające w sobie komputer oraz zaawansowane technologie elektroniczne. Wearables stanowi jeden z przykładów implementacji Internetu Rzeczy. W rynek ten zaangażowali się najwięksi światowi przedstawiciele elektroniki w tym firmy Google, Apple, Samsung czy Sony, a także producenci ubrań : Nike czy Adidas.
     Prelegentka omówiła cechy mobilnego rynku przyszłości. Odniosła się także do raportów ukazujących trendy na omawianym rynku : preferowane przez konsumentów urządzenia czy też obszary ciała, które konsumenci najchętniej ubierają w nowe technologie. Przywołała różne przykłady wearables, pokazując w ten sposób historię i ewolucję sprzętu. Przez dłuższy moment zatrzymała się nad Ocultus Rift , omawiając możliwe zastosowania jego technologii w różnych dziedzinach życia. W jej wykładzie pojawiły się również takie wątki jak tekstronika, mapvertising, aplikacje zintegrowane ze smartfonem czy biomedia terapeutyczne.
     Uczniów szczególnie zainteresowali się istotą tekstroniki ,która jest nową dziedziny wiedzy. Wyodrębniła się ona z następujących obszarów nauki : włókiennictwa, elektroniki, automatyki oraz informatyki. Tekstronika powstała dzięki intensywnemu rozwojowi technologii włókiennictwa oraz konstrukcji tkanin, a także przez poszerzaniu się zakresu zastosowań układów elektronicznych.
     Wykład zakończył się wskazaniem wad i zalet technologii ubieralnych ze szczególnym zaakcentowaniem na kwestie z ochroną prywatności osób, które po te technologie sięgają.


WOKÓŁ PLANU FILMOWEGO
     Dnia 16 maja uczniowie naszego Technikum wzięli udział w ciekawych warsztatach tematycznych i spotkaniu realizowanym w ramach projektu Plan Filmowy zorganizowanym przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega praca Charakteryzatora na planie filmowym i jak się do niej przygotowuje.
     Młodzież poznała istotę perukarstwa. Przekonała się, że praca perukarza zaczyna się od pobrania miary z głowy, czy brody aktora. Później tka się na tiulu specjalnym szydełkiem przy użyciu włosów naturalnych. Dalej ma miejsce stylizacja peruki bądź zarostu i założenie jej aktorowi. Ważny jest dobór koloru włosów, kształt lini zarostu oraz kierunek tkania. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji o współczesnym charakteryzatorze, który musi posiadać umiejętności fryzjerskie i dodatkowo powinien stworzyć nieszablonowy wizerunek aktora.
     Uczniowie zaskoczeni byli sposobem wykonania efektów specjalnych zmieniających kształt twarzy bądź ciała aktora. Ważną rolę przy metamorfozie odgrywają algina i silikon . Zrozumieli, że doświadczenie plastyczne to istotny fundament pracy charakteryzatora. Interesującym dopełnieniem zajęć była możliwość samodzielnego zrealizowania efektu charakteryzacji zainspirowanego serialem Dziewczyny wojenne w reżyserii Michała Rogalskiego.


W MIEŚCIE MODY
     Dnia 20 kwietnia uczniowie klas o profilu odzieżowym zapoznali się z historią przemysłu włókienniczego w Centrum Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawa została przygotowana przez dział Historii Technik Włókienniczych. Temat został przedstawiony w ciekawy sposób z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Multimedialna wystawa dała możliwość wirtualnego obcowania uczniom z wybranymi eksponatami. Podziwiano przy pracy maszynę parową, żakard oraz selfaktor - ożywione dzięki filmom i animacjom. Rozwój narzędzi i maszyn ukazano w ciągu ewolucyjnym od średniowiecz do czasów współczesnych. Obiekty zostały zgrupowane w czterech działach: przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo i wykończalnictwo.
     Młodzież uczestniczyła również w warsztatach artystycznych. Wykonała nadruki na torbach ekologicznych w formie zaprojektowanych przez siebie znaków graficznych. Wykazała się ogromną inwencją twórczą, a każda stworzona przez nich torba zilustrowała indywidualną osobowość ucznia.
     Uczniowie mieli możliwość zobaczenia wystawy Czar Jawy – batik. Na ekspozycji podziwiali tradycyjne , bogato zdobione, indonezyjskie batiki z Jawy, datowanych od końca XIX wieku, aż po lata 70. XX wieku. Dopełnieniem zwiedzania był niezwykły wykład na temat techniki barwienia tkanin z zastosowaniem płynnego wosku. Młodzież dowiedziała się, że batik powstaje w wyniku nakładania bezpośrednio na tkaninę wzorów z płynnego wosku, a po jego wyschnięciu na zanurzenie jej w zimnych kąpielach barwiących. Zaskoczona była, że tradycja i tworzenie batików sięga w Indonezji około dwóch tysięcy lat. Mieli możliwość zobaczenia Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej – znajdującej się przy muzeum. Na jego terenie znalazł się modrzewiowy kościół z 1848 roku i pięć blisko stuletnich domów rzemieślniczych z ulicy Włóczańskiej.
     W Centrum Muzeum Włókiennictwa niezwykłym zainteresowaniem cieszył się dział historii przemysłu włókienniczego, dokumentujący etapy rozwoju produkcji włókienniczej od organizacji cechowej, przez manufakturę, fabrykę do zakładu produkcyjnego. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia kolekcję strojów kobiecych i męskich oraz akcesoria mody od początku XIX wieku po współczesność.
     Pani Joanna Muranty wspólnie z p.Beatą Wach – Mińkowską i p. Iwona Włoskowicz po obiedzie w stylowej restauracji Łaźni przygotowały na deser miłą niespodziankę dla uczniów – wizytę w Muzeum Sztuki. Uczniowie obejrzeli wystawę obrazów Władysława Strzemińskiego – twórcy teorii unizmu. Przekonali się, na czym polega powidok w teorii widzenia obrazu. Powidok jest obrazem wewnętrznym, powstającym na siatkówce oka po chwili patrzenia na przedmiot odbijający światło albo na samo źródło światła. Młodzieży zrozumiała, że nie tylko kontekst historyczny czy biograficzny może wpłynąć na odczytanie przesłania artysty.


ROLA STROJU W INTERPRETACJI SZTUKI
     Dnia 6 kwietnia uczniowie obejrzeli w Teatrze Polskim spektakl Król Lear Williama Szekspira w reżyserii Jacquessa Lassallea. Prawdziwą ucztą dla młodzieży była możliwość zobaczenia w tytułowej roli dyrektora teatru , Andrzeja Seweryna. Kompilacja kunsztu trzech wielkich mistrzów, czyli angielskiego dramatopisarza, francuskiego reżysera i polskiego aktora w pełni oddała ponadczasowość i uniwersalność przesłania tej sztuki. Młodzież nie szczędziła pochwały Andrzejowi Sewerynowi, który dał prawdziwy pokaz swoich aktorskim zdolnościom. Doceniła precyzję scenicznego słowa , bogactwo intonacji i bezbłędność scenicznego dialogu aktora. W pamięci pozostanie Marta Kurzak jako Gonoryla w świetnej scenie wyzuwania Leara z jego praw. Scena bardzo trudna , prowadzona bez kontaktu wzrokowego z królem – ojcem.
     Za najbardziej spektakularny element sceniczny uznano animację burzy z dużą dozą realizmu oddającą gniew i potęgę natury, tak przecież istotnej w twórczości Szekspira.
     Dorota Kołodyńska zbudowała imponującą przestrzeń podkreślającą dynamizm przywołanych scen. Uczniowie zwrócili uwagę na stylizacje fryzur Regany i Kordelli, które przypominały styl empire . Stroje aktorów pokazały modę na przestrzeni wieków. Król Lear ubrany był w królewskie szaty z XVI wieku. Goneryla, Regana i Kordelia w średniowieczne suknie, natomiast gwardia króla w żołnierskie mundury z szynelami z początku XX wieku. Intencje reżysera okazały się czytelne, albowiem szekspirowski tekst trudno umieścić w określonej epoce.
     Uczniowie z ciekawością śledzili tragiczne losy króla Leara , które zachęciły ich do refleksji nad kondycją człowieka w obliczu bezsilności i porażki. Młodzież uświadomiła sobie, że kostiumy aktorów i zaprojektowane fryzury to ważne elementy przedstawienia teatralnego.


POKAZ MODY W ZAMKU KRÓLEWSKIM
     Dnia 6 kwietnia uczniowie brali udział w lekcji muzealnej poświeconej osiemnastowiecznej modzie. Analizując ikonograficzne teksty Lely Peter, Huberta Drouais, młodzież zaobserwowała, że w XVIII wieku uczesanie stało się najważniejszym elementem stroju. Przyczyniła się do tego nadworna modniarka królowej Marii Antoniny - madame Rosa Bertin. Zajmując się dekoracją sukien balowych, zaczęła także ozdabiać jej fryzury. Nie wystarczyły już bujne sploty peruki pokrytej pudrem. Królowa, a w ślad za nią arystokratyczne damy zaczęły nosić na głowach niebotycznych rozmiarów budowle konstruowane na sztywnych podkładach. Z pomocą zwojów gazy, tiulu, klejnotów i sztucznych kwiatów tworzono we włosach literacką kompozycję.
     Obrazy Marcello Bocciarelli wyraźnie zilustrowały trendy mody obowiązujące w Europie. Uczniowie dowiedzieli się, że strój modnego mężczyzny składał się z szustokoru, długiej kamizelki i obcisłych spodni do kolan. Szustokor swoim wyglądem przypominał frak bez klapy, najczęściej długości do kolan z długimi rękawami. Największe zdziwienie wywarł fakt, że mężczyźni w Oświeceniu zakładali buty na obcasach. Z niezwykłym zainteresowaniem słuchano wiadomości o fryzurach męskich. Niektórzy mężczyźni stosowali pudry na swoje włosy, inni nosili peruki z dużymi lokami lub z warkoczem z tyłu.
     Teksty kultury Józefa Grassi i Johana Baptist ukazały stroje młodych arystokratek, które chętnie nosiły jedwabne suknie w modne paski i desenie kwiatowe. Pani prelegentka podkreśliła w swoim wykładzie, że dużą popularnością do ostatniej dekady XVIII wieku cieszyła się suknia zwana poloneską, z wierzchnią spódnicą otwartą z przodu i drapowaną w trzy podpięte do pasa fałdy. Uczennice chętnie słuchały ciekawostek na temat ówczesnego makijażu. Wszystkie niedoskonałości cery damy ukrywały pod plasterkami piękności zwanymi muszkami, które robiono z jedwabiu i tafty.
     Lekcja w Zamku Królewskim pogłębiła wiedzę uczniów na temat historii ubioru, fryzury i makijażu. Młodzież zrozumiała, że największy wpływ na trendy mody XVIII wieku miał kontekst historyczny epoki.


MODA W TEKSTACH KULTURY
     Dnia 16 marca uczniowie naszej szkoły w ramach realizacji XII edycji programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych - uczestniczyli w lekcjach muzealnych : Henryka Sienkiewicza spojrzenie na sztukę, Młoda Polska . Artystyczna różnorodność.
     Analizując dzieła sztuki zapoznali się ze zmianami w trendach mody na przestrzeni wieków. Teksty kultury z różnych epok uświadomiły im , w jaki sposób kierunki artystyczne wpłynęły na przedstawienie rzeczywistości. Ikonosfera pozytywizmu i modernizmu przekonała ich, jak ważne znaczenie ma kontekst historyczny w ukazaniu mentalności społeczeństwa.
     Punktem wyjścia do rozważań o modzie była lektura Henryka Sienkiewicza Potop. Sposób ubierania się jest w powieści komentarzem do charakterystyki społeczeństwa polskiego w XVII wieku.
     Uczniowie czytając fragmenty utworu, przekonali się, jak wyglądał strój typowego szlachcica- Jana Skrzetuskiego, który nosił wysoki kołpak lub czapkę rogatywkę zwaną konfederatkę zdobioną broszą i czaplimi piórami. Ważnym elementem stroju był wzorzysty żupan zapinany na szereg drobnych, ozdobnych guzików. Na żupan zakładał kontusz z jednobarwnej tkaniny. Hajdawery to nazwa szerokich ściąganych sznurkiem w pasie spodni, które były wykonane z sukna. Bohatera wyróżniała oryginalna fryzura. Z dumą nosił włosy podgolone na okrągło nad uszami i z tyłu głowy, z krótką grzywką zaczesaną gładko do przodu.
     Na podstawie obrazów Jacka Malczewskiego i Henryka Siemiradzkiego można było dostrzec, że w XIX w. pojawiły się wyraźne zmiany w modzie. Kobiety zaczęły wówczas nosić drapowane suknie z unoszącą tył tumiurą, a wśród mężczyzn stały się modne tużurki i garnitury. Artyści na początku XX w. malowali kobiety w długiej sukni – fałdowanej lub prostej i zazwyczaj w dużym kapeluszu, mężczyzna przedstawiony był w ciemnym fraku lub surducie, często w cylindrze. Fryzury zmieniały się dość często w XIX w. Obrazy Augusta Renoira pokazały, że nowa moda wprowadziła też nowy typ uczesania nawiązującego do starożytnych pierwowzorów. Popularne były włosy długie, upinane na czubku głowy i opadające w swobodnych lokach na czoło i policzki, jak też – co było nowością – włosy ścięte krótko na wzór fryzur męskich, zwanych "a la Titus”.
     Dla młodzieży udział w interaktywnych zajęciach był innowacyjnym sposobem wzbogacenia ich wiedzy. Przekonali się, że spotkanie ze sztuką nie musi polegać tylko na podziwianiu eksponatów.WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE
ZMIANY W TRENDACH MODY NA PRZESTRZENI WIEKÓW W OPARCIU O RÓŻNE TEKSTY KULTURY


Cel projektu:
Zwiększenie zainteresowań uczniów historia mody na przestrzeni wieków i jej odzwierciedleniem w tekstach kultury.

Planowane efekty mierzalne:
 • umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań w zakresie: literatury, malarstwa, historii sztuki, historii ubioru i mody
 • zwiększenie motywacji uczniów do udziału w przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych,
 • wzrost świadomości młodzieży w zakresie wpływu kontekstów historycznych na trendy mody,
 • pogłębienie wiedzy na temat historii ubioru, fryzury, makijażu,
 • pogłębienie umiejętności prezentacji własnych projektów za pomocą technologii informacyjnych,

  Planowane efekty niemierzalne:
  Udział uczniów szkoły w planowanych działaniach, w tym:
 • warsztaty z zakresu historii ubioru,
 • wyjścia do teatru, na wystawy, wykłady
 • wycieczka do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • warsztaty z zakresu roli makijażu w modzie
 • prezentacja multimedialna podsumowująca projekt

  Opis działań:
  1. Rekrutacja: informacja o projekcie na stronie internetowej szkoły, plakaty, informacje od autorów; wyłonienie grupy 40 osób
  2. Cykl warsztatów dotyczących historii ubioru – współpraca z DK Mokotów
  3. Imprezy kulturalne: spektakl teatralny – tekst literatury w połączeniu z ubiorem i fryzurą danej epoki, dodatkowo zwiedzanie pracowni krawieckiej i charakteryzacji teatru – zapoznanie z wykonywaną pracą
  4. Warsztaty z charakteryzacji i kostiumologii filmowej: Historia w ożywionych obrazach
  5. Warsztaty z charakteryzacji i wizażu
  6. Wykład na temat: Moda epoki, w której żyli bohaterowie Lalki Bolesława Prusa
  7. Historia ubioru w malarstwie, rzeźbie, sztuce zdobniczej i literaturze – Trasa Zamkowa Zamku Królewskiego w Warszawie
  8. Wycieczka edukacyjna do muzeum Włókiennictwa w Łodzi, warsztaty nt: Projektowanie mody i akcesoriów
  9. Lekcja muzealna w Muzeum Narodowym nt: Żywe obrazy. Henryk Sienkiewicz i sztuka
  10. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na projekt plastyczny ubioru i fryzury inspirowanej wybranym tekstem kultury, zakup nagród
  11. Zorganizowanie wystawy prac konkursowych i zaprezentowanie na Festiwalu Obłędnie Kreatywnych Artystów w 81 LO w W-wie.
  Harmonogram działań:
 • od 2017.02.01 do 2017.02.26 przeprowadzenie rekrutacji
 • od 2017.02.27 do 2017.03.05 cykl warsztatów z historii ubiorów
 • od 2017.03.06 do 2017.03.26 imprezy kulturalne: teatr
 • od 2017.03.06 do 2017.04.01 warsztaty z charakteryzacji i kostiumologii filmowej
 • od 2017.03.06 do 2017.04.01 warsztaty z charakteryzacji
 • od 2017.03.13 do 2017.04.09 wykład na wydziale polonistyki UW z zakresu ubioru w literaturze
 • od 2017.04.03 do 2017.04.30 imprezy kulturalne: Zamek Królewski
 • od 2017.04.17 do 2017.04.30 wycieczka edukacyjna – Muzeum Włokiennictwa w Łodzi
 • od 2017.05.01 do 2017.04.14 imprezy kulturalne: Muzeum Narodowe W-Wa
 • od 2017.05.01 do 2017.05.30 przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu na projekt plastyczny ubioru i fryzury inspirowanej wybranym tekstem kultury
 • od 2017.06.05 do 2017.06.18 zorganizowanie wystawy prac konkursowych

  Partnerzy projektu
  1. Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów
  2. Teatr Polski w Warszawie
  3. Wytwórnia Filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie
  4. Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyczny
  5. Zamek Królewski w Warszawie
  6. Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  7. Muzeum Narodowe w Warszawie
  8. Studio makijażu
  9. 81 Liceum Ogólnokształcące im. A. Fredry w Warszawie
  10. Rada Rodziców ZSOFiK nr 22 w Warszawie
  Osoby odpowiedzialne:
  Koordynator: Iwona Włoskowicz
  Współpraca Joanna Muranty, Beata Wach-Mińkowska