Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


FRYZURA INSPIROWANA TEKSTAMI KULTURY


Zagłosuj!

     Projekt ma charakter interdyscypilinarny.
Jest połączeniem wiedzy zdobywanej na zajęciach z języka polskiego i pracowni wizualizacji. Jednocześnie utrwala wiadomości z zakresu analizy tekstów kultury oraz pobudza kreatywność w projektowaniu fryzur. Uczestnicy projektu na podstawie analizy obrazów stworzą stylizację fryzur nowoczesnych.
     Uczniowie w grupach 4-5 osobowych wybierają jeden obraz podczas wycieczki przedmiotowej do Muzeum Narodowego. Interpretują tekst ikonograficzny zgodnie z kartą analizy obrazu, następnie na podstawie wybranego tekstu kultury tworzą projekt fryzury nowoczesnej dowolną techniką rysunkową. Na zajęcia z języka polskiego przygotowują kartę analizy obrazu i opis obrazu, co sprawi, że utrwalą wiadomości z zakresu analizy tekstu kultury jednego z obowiązkowych elementów na egzaminie maturalnym w części ustnej.
     Po przygotowaniu projektu rysunkowego zrealizują projekt w konwencji 3D.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu wrzesień 2017 do styczeń 2018.
ŻYWIOŁY - INSPIRACJA, KOLOR, FORMA, FRYZURA


Zagłosuj!

     Projekt jest wielopłaszczyznowy interdyscyplinarny (pracownia wizualizacji; wykonywanie i stylizacja fryzur; projektowanie fryzur). Uczniowie analizują kilka płaszczyzn funkcjonowania nowoczesnego fryzjera. Żywioły odzwierciedlają zarówno charyzmę klienta jak i jego charakter oraz wizerunek.
     Naszym celem jest stworzenie kolekcji fryzur odzwierciedlającej połączenie osobowości klienta z nowoczesną awangardową stylizacją fryzur. Kolejnym celem jest ukazanie harmonii pomiędzy wizerunkiem, charakterem i stylizacją. Uczniowie wybierają jeden żywioł, który staje się ich inspiracją do tworzenia kolekcji. Na bazie tego konkretnego żywiołu tworzą projekt stylizacji w wersji papierowej z uwzględnieniem kolorystyki kształtu i formy fryzury korespondującej z wybranym żywiołem. Uczniowie swoje plakaty przenoszą na rzeczywiste warunki czyli wykonują zaprojektowana stylizację na głowach treningowych, koloryzują je, strzygą i formują zgodnie z projektem.
     Wykonana stylizacja zostaje sfotografowana, następnie w programie graficznym umieszczona na tle zgodnym z wybranym żywiołem. Tak przygotowane plakaty zostaną umieszczone w gablotach szkolnych razem z uformowanymi fryzurami. Dzięki takim działaniom koledzy i koleżanki z młodszych klas będą mogli podziwiać prace starszych kolegów i dodatkowo zostaną zmotywowani do podejmowania podobnych działań. Uczniowie szkół o profilu fryzjerskim będą mogli czerpać inspirację z wykonanych przez nas wizualizacji prac.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu wrzesień 2017 do styczeń 2018.
INSPIRACJA, KOLOR, FORMA - FRYZURA


     Projekt edukacyjny jest realizowany w szkole na zajęciach dodatkowych organizowanych przez koordynatora, na zajęciach praktycznych pracowania wykonywania i stylizacji fryzur - przedmiot zawodowy z zakresu kwalifikacji A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich oraz przedmiocie pracownia wizualizacji - przedmiot zawodowy z zakresu kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur.
     Projekt jest koncepcyjny: uczestnicy tworzą kolekcję fryzur i wykonują je na głowach treningowych. Dodatkowo tworzona jest dokumentacja projektowa zawierająca rozrysy technologiczne wykonanych zabiegów.
     Uczniowie klas III TD, III TE i III TF technikum pogłębiają w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności o charakterze zawodowym.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu październik 2016 do marzec 2017.
     Koordynator Beata Wach-Mińkowska
     Współpraca: Ewa Mierzwa, Piotr Olszewski, Magdalena Wróbel, Żaneta Ostałowska

Projekt w liczbach:
  • W projekcie wyodrębniono 15 grup
  • Grupy liczyły od 2 do 4 osób
  • Udział wzięło 52 uczniów
  • Wykonano 15 plakató w projektami
  • Wykonano ponad 500 zdjęć dokumentujących projekt