Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
OTWARTA FIRMA

     Program Otwarta firma jest organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest on obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata, a jego pomysłodawcami są b. premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Marka oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.
     Program ten jest dla przedsiębiorstwa wspaniałą okazją do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej
.      Dotychczas we wszystkich edycjach programu uczestniczyło ponad 450 tysięcy uczniów. W ostatniej edycji (2014) wzięło udział ponad 63 tysiące uczniów, prawie 500 szkół i 1700 firm i instytucji.
     Program składa się z modułów, które są dostosowane do poszczególnych etapów edukacji. Dla szkół ponadgimnazjalnych nosi on tytuł "Biznes przy tablicy".