Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ

     Nasz wniosek zgłoszony do konkursu Programu Erasmus+ w 2018 r. w ramach Akcji KA1 - Mobilność edukacyjna KA2 – Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji, co jest dla nas wielkim sukcesem.

Przyznana dotacja wynosi 109 192,00 EUR.

Projekt będzie trwał 24 miesiące od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 r.

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2019 i maj 2020, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 20-osobowa grupa naszych uczniów; 10 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 10 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Opiekunami grup podczas staży w Hiszpanii będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele języka angielskiego zawodowego.


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
     W ramach działań upowszechniających w dniu 18 października 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w Konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Kompetencje przyszłości-odkryj swój talent!” w Centrum Konferencyjnym MsMermaid przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie.
     Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów na zorganizowanym stoisku, w przestrzeni wystawowej zaprezentowaliśmy uczestnikom konferencji umiejętności naszych uczniów kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich oraz Technik Przemysłu Mody. Dodatkowo jeden z naszych uczniów klasy 3 TC – Patryk Taranowski wziął udział w debacie jako uczestnik,nawiązując do tematu przewodniego wystąpienia wprowadzającego Pana profesora K.J. Szmidta na temat pasji i wytrwałości i ćwiczeń w rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych.


TRZECI ETAP REKRUTACJI DO DRUGIEJ MOBILNOŚCI

     Test z języka angielskiego to TRZECI (ostatni) ETAP REKRUTACJI o udział w projekcie „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę” w ramach Programu ERASMUS+ w roku szkolnym 2019/2020.

Kandydatów aplikujących do projektu zapraszamy do napisania testu z języka angielskiego w środę 11.09.2019 r. o godz. 10.45 w sali 204.


REKRUTACJA DO DRUGIEJ MOBILNOŚCI PROJEKTU

     W dniu 28.02.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla oddziałów drugich TOiF w związku z możliwością aplikowania do projektu realizowanego w szkole w latach 2018 – 2020 „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę” w ramach programu Erasmus+. Uczniowie zostali zapoznani z Regulaminem określającym zasady naboru uczestników projektu. Uczniowie mogli zgłaszać chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków upłynął 31 maja 2019 r.

Kandydaci, którzy złożyli Formularz zgłoszeniowy zobowiązani byli w ramach pierwszego etapu rekrutacji do napisania Listu motywacyjnego w języku angielskim. W dniu 17 czerwca 2019 r. na podstawie przyniesionych listów motywacyjnych odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim w ramach drugiego etapu rekrutacji kandydatów ubiegających się o udział w projekcie.


POBYT W SEWILLI - MAJ 2019

     W okresie od 04.05.2019 r. do 01.06.2019 r.została zrealizowana 4-tygodniowa mobilnośćprojektu „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę” w ramach Programu Erasmus+przy współpracy z naszą organizacją partnerską w Hiszpanii EuroMind oraz pod okiem szkolnych opiekunów: p. Agnieszki Kalinowskiej, p. Ewy Mierzwy, p. Pauliny Wawrzyn i p. Katarzyny Wendykier.


Uczestnicy odbyli zaplanowane praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich i odzieżowych w Sewilli. Podczas dwukrotnie przeprowadzonych hospitacji w połowie i na końcu stażu oraz na podstawie ewaluacji końcowej uczestnicy zostali bardzo wysoko ocenieni przez pracodawców.


Ponadto wszyscy uczestnicy ukończyli w Hiszpanii kurs języka hiszpańskiego, który odbywał się od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych.

Uczestnicy i opiekunowie korzystali z programu kulturalnego: zwiedzanie Sewilli, Cordoby i Granady oraz wycieczka do Taviry w Portugalii. Uczestnicy projektu na bieżąco przygotowywali materiały do upowszechniania rezultatów mobilności. Po powrocie wypełnili indywidualne raporty online w systemie MobilityTool+ i testy biegłości językowej na platformie wsparcia językowego OLS.

Uczestnicy wystąpili i zaprezentowali dla grona pedagogicznego, zaproszonych gości, rodziców i wszystkich zebranych uczniów, przygotowany przez siebie materiał upowszechniający w formie prezentacji multimedialnej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 19 czerwca 2019 roku.

HARMONOGRAM PROJEKTU 2018 - 2020
 • Podpisanie Umowy finansowej z FRSE – sierpień 2018
 • Pierwsza Mobilność
  • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – czerwiec 2018
  • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do pierwszej mobilności – czerwiec – październik 2018
  • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – grudzień 2018
  • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – listopad 2018 – kwiecień 2019
  • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
  • Wyjazd na staż do Sewilli 4 maja – 1 czerwca 2019
 • Druga Mobilność
  • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – styczeń 2019
  • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do drugiej mobilności – luty – czerwiec 2019
  • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – wrzesień 2019
  • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – wrzesień 2019 – kwiecień 2020
  • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
  • Wyjazd na staż do Sewilli 3 maja – 30 maja 2020
 • Działania ewaluacyjne i upowszechniające
 • Przeprowadzenie ankiet i ewaluacji – czerwiec 2019 – czerwiec 2020
 • Upowszechnianie rezultatów mobilności – czerwiec 2019 – październik 2020
 • Regulamin określający zasady naboru uczestników projektu Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę