Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
DUPLIKATY DOKUMENTÓWAby otrzymać duplikat dokumentu wydanego przez szkołę:
 • legitymacji uczniowskiej
 • świadectwa szkolnego

  konieczne jest zgłoszenie się do sekretariatu z wypełnionym wnioskiem o duplikat
  (wzory dostępne do ściągnięcia na dole strony)
  oraz dowodem wniesienia opłaty za ten dokument:
 • legitymacja uczniowska - 9,00 zł
 • świadectwa szkolne - 26,00 zł.

  Wpłat należy dokonywać na konto ZSOFiK nr 22
  Bank BH w Warszawie 14 1030 1508 0000 0005 5094 4006
  W tytule przelewu prosimy o wpisanie: "opłata za duplikat legitymacji / świadectwa, imię, nazwisko, klasa."

  Wzory wniosków o duplikat:
  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego
  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szkoły Policealnej nr 11
  Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szkoły Policealnej nr 50
  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu

  Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami)