Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


II MOKOTOWSKA GIEŁDA SZKÓŁ
     16 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyła się II Mokotowska Giełda Szkół Zawodowych. Giełda została zorganizowana przy współpracy Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 8 i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
     Celem giełdy było spotkanie przedstawicieli szkół zawodowych z gimnazjalistami, którzy są zainteresowani przyszłą nauką w technikum czy zasadniczej szkole zawodowej.
     Prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z naszej dzielnicy:
 • Zespół Szkół nr 3 im.2 Armii Wojska Polskiego, ul. Joliot - Curie 13
 • Zespół Szkół nr 27, ul. Rzymowskiego 38
 • Zespół Szkół Hotelarsko – Turystyczno - Gastronomicznych nr 1, ul. Krasnołęcka 3
 • Zespół Szkół nr 39, im. Edmunda Jankowskiego, ul. Bełska 1/3
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56
 • Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60
     Gościliśmy ponad 200 uczniów z 10 mokotowskich Gimnazjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 12.
     Młodzież z mokotowskich szkół ponadgimnazjalnych w atrakcyjny sposób przybliżyła kierunki, specyfikę i klimat swoich szkół. Uczniowie gimnazjów mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną, obejrzeć prezentacje, wystąpienia, zadać pytania, wysłuchać porad i zebrać niezbędne informacje, aby podjąć wkrótce decyzję dotyczącą dalszej nauki.
     Na giełdzie gościliśmy :
 • Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Krzysztofa Skolimowskiego.
 • Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów Pana Jerzego Iwańskiego
 • Przedstawiciela Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Panią Beatę Grzelak
 • Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 Panią Marię Głodek
 • dyrektorów, nauczycieli i koordynatorów doradztwa zawodowego ze szkół i poradni.
Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę!


JA NA ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU PRACY

     Projekt rozwoju twórczego dla młodzieży uczącej się w technikum pod tytułem „PERSPEKTYWY. Ja na zmieniającym się rynku pracy”. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
2 grudnia 2015r. w klasach IV T A i IV TE zostały przeprowadzone trzygodzinne warsztaty dramowe w zakresie przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY OHP

     Młodzieżowe Biuro Pracy OHP dwa razy w roku prezentuje oferty pracy dla młodzieży. W tym roku szkolnym pierwsze spotkanie z pośrednikiem pracy odbyło się 6 listopada 2015 r. na korytarzu I piętra. Drugie spotkanie zaplanowane jest w II półroczu. Termin zostanie podany na stronie szkoły.
     Od kandydatów chcących zarejestrować się w Młodzieżowym Biurze Pracy wymagane są:
 • ukończony 15. rok życia
 • ważna legitymacja szkolna, studencka bądź dowód osobisty,
 • numer PESEL,
 • w przypadku osób niepełnoletnich – zezwolenie rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy.
       Kandydat musi zgłosić się osobiście i wypełnić ankietę rejestracyjną.
       Każda osoba zarejestrowana w Biurze powinna odbyć rozmowę z pośrednikiem pracy w celu rozpoznania jej oczekiwań oraz dopasowania odpowiedniej oferty pracy. Zainteresowany otrzymuje skierowanie do pracodawcy. Ponadto osoba wymagająca większego wsparcia i ukierunkowania swoich działań może zostać skierowana do innej komórki organizacyjnej OHP np. klubu pracy, młodzieżowego centrum kariery, mobilnego centrum informacji zawodowej. Gdzie zostanie objęta indywidualnym lub grupowym poradnictwem zawodowym, lepiej przygotuje się do poszukiwania pracy a tym samym zwiększy swoje szanse na zatrudnienie.
       MBP prowadzi też wobec swoich Klientów działalność informacyjną o miejscach i źródłach poszukiwania pracy: prasie, stronach internetowych i portalach związanych z pracą oraz innych instytucjach zajmujących się tematyką zatrudnienia, prowadzących pośrednictwo pracy.
       W siedzibie MBP można również skorzystać z komputera z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej, kiosków multimedialnych, ogłoszeń dostępnych na tablicach, publikacji i informatorów związanych z tematyką rynku pracy.
       Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone są bezpłatnie.