Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KREOWANIA UBIORU
"PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ - MODA I SZTUKA"


pod honorowym patronatem:


Stowarzyszenia
im. Księżnej Anny Jabłonowskiej

patronaty zawodowe:


Związek Przedsiębiorców
Przemysłu Mody


REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60,
tel./fax: (22) 849-62-18,
e-mail: sekretariat@zso.edu.pl, www.zso.edu.pl

     Celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów, których marzeniem jest rozwój i edukacja w zakresie projektowania ubiorów. Konkurs jest doskonałą okazją na stwarzanie szans ludziom ambitnym i kreatywnym, cechującym się wyobraźnią i dobrym gustem. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji projektów szerokiej publiczności oraz wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami.

PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ – MODA I SZTUKA

     Przyszłość zaczyna się już teraz! Moda jest lustrem, w którym przegląda się sztuka. Nie ma początku, ani końca – to teraźniejszość. Przemierza czas i przestrzeń w poszukiwaniu nietypowych i zaskakujących rozwiązań. Kreator wyznacza oryginalne trendy modowe, nie zapominając o dorobku artystów sztuki. Świat współczesnej mody ilustruje konwencje nowoczesnego stylu życia. Moda przyszłości ma swoje źródła w dzisiejszych kolekcjach znanych wizjonerów mody.

     Nagrody czekają na Was. Zapraszamy!
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
 2. Konkurs jest dwuetapowy.
  Zadaniem uczestników jest wykonanie prostych w formie projektów a następnie uszycie gotowych strojów nawiązujących do tematu konkursu PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ – MODA I SZTUKA. Projekty mogą nawiązywać do tematu zestawami kolorystycznymi, abstrakcyjnymi połączeniami nietypowych materiałów i faktur.

 3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  Etap pierwszy:
  1. Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora do dnia 13 grudnia 2019 r.:
   • Wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika konkursu.
   • 3 projekty w formacie A4.
  2. Kwalifikacja do finału konkursu:
   • Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszone będą do 18 grudnia 2019 r.
   • Po kwalifikacji autorzy wybranych prac zostaną w ciągu 7 dni poinformowani przez Organizatora.
   • Każdy uczestnik ma obowiązek wykonać kopię swoich projektów, według których będzie szył stroje na przegląd finałowy.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oryginałów projektów.
   • Organizator nie zapewnia tkanin oraz dodatków na wykonanie projektów.

  Etap drugi:
  1. Gotową kolekcje trzech modeli - uszytą według projektów - należy przesłać na adres Organizatora do 13.03.2020 r. Pożądany rozmiar ubiorów to 38.
  2. Gala finałowa - Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.03.2020r.
   • Stroje zostaną zaprezentowane przez modelki, które zapewni Organizator.
   • W przypadku użycia rekwizytów, których Organizator nie posiada, zapewnienie ich spoczywa na autorze projektu.
  3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
  4. Nagrody – I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 4. Komisja konkursowa:
  • Profesjonalne Jury zostanie powołane przez Organizatora.
  • Decyzje Jury co do kwalifikacji projektów, jak i części finałowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
  • Jury konkursu będzie oceniać: nowatorski i ciekawy pomysł ucznia, dobór tkanin, dodatków i ogólny sposób wykonania stroju.
  • W sprawach nieokreślonych przez regulamin konkursu decyzje podejmuje przewodnicząca konkursu.
  • Komisja może unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku udowodnienia plagiatu lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.
 5. Harmonogram konkursu:
  1. Termin nadsyłania projektów do 13.12.2019 r.
  2. Kwalifikacja projektów do realizacji finałowych do 18.12.2019 r.
  3. Nadsyłanie gotowych prac 13.03.2020 r.
  4. Przegląd finałowy 25.03.2020 r.


  Program gali finałowej konkursu przesłany zostanie w późniejszym terminie.
  Zgłoszenia do konkursu zostały już zakończone.
  Wyniki I etapu Konkursu. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:

  Nazwa szkołyLp.Autor
  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
  ul. Przemysłowa 23
  Biłgoraj
  1.Anastasia Bahsii
  2.Marta Vozenko
  Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
  ul. Webera 6
  Bytom
  3.Karolina Banach
  4.Iwona Gruszczyk
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
  ul. Płk. Stanisława Dąbka
  Gdynia
  5.Kamila Hirsch
  6.Oliwia Hallann
  7.Bartek Wojciechowski
  8.Nikola Wojciechowska
  Zespół Szkół Odzieżowych nr 1
  ul. Cechowa 57
  Kraków
  9.Kasandra Zębala
  10.Natalia Zawada
  XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
  ul. Gwiaździsta 35
  Warszawa
  11.Kamila Lancares
  Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej
  ul. Kazimierzowska 60
  Warszawa
  12.Weronika Gogolewska
  13.Aleksandra Grabska
  14.Iwona Nienałtowska
  15.Martyna Oprządek
  16.Paulina Puchała
  17.Kamila Szałańska
  18.Wiktoria Żebrowska


  SPONSORZY: