Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
XII Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej
„PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ – MODA I SZTUKA”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że XII Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej p.t. "Przyszłość to dziś - moda i sztuka" został przełożony i nie odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r.
O nowym terminie Konkursu powiadomimy z wyprzedzeniem.pod honorowym patronatem:


Ministra Edukacji Narodowej
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
Mazowieckiego Kuratora Oświaty

patronaty zawodowe:

Wyższa Szkoła Artystyczna
Klub Fryzjerstwa Artystycznego im. L.Lubowieckiego
INTENSIS Prosalon Professional
Szkoła Wizażu, Stylizacji i Charakteryzacji
Cztery Pory Roku
Barber Shop Poland Sp. z o.o.
„Przyszłość należy do tych,
którzy wierzą w piękno swoich marzeń".


     Future czyli przyszłość…
     Wyobraźmy sobie jakby wyglądało Nasze życie gdybyśmy posiadali moc projektowania własnej przyszłości. Gdzie byśmy teraz byli? Co byśmy robili? Jak byśmy wyglądali? Czym charakteryzowałby się Nasz ubiór, makijaż, uczesanie?
     Zagłębiając się w sztukę zwaną futuryzmem, odrzućmy przeszłość i tradycję, zacznijmy „patrzeć w przyszłość” przez pryzmat dnia dzisiejszego inspirując się jedynie wielkimi postaciami fryzjerstwa. Wzorem mistrza Antoniego Cierplikowskiego, rewolucyjnego fryzjera, który już na początku XX wieku łączył sztukę z nowymi trendami mody, wykreujmy z włosów dzieła epoki wszechobecnej technologii, innowacyjności, nieposkromionej zabawy i przyjemności.
     Wizja przyszłości, która łączy się z szeroko pojętą sztuką i modą, jawi się jako styl minimalistyczny, z ostrymi, wyraźnymi liniami, nietypową geometrią w kontraście z artystyczną bezkompromisowościąjutra – uczesania hedonistyczne, z nieokiełznanych form, przypominających rzeźby z włosów. Takie jakie dla swoich najśmielszych klientek przygotowywał Antoine...
     Wybierzmy się w podróż w czasie, która przełamuje konserwatyzm i nudę. Niech inspiracje i niestandardowe rozwiązania będą wizją fryzjerstwa przyszłości – użytkowego a jednocześnie niebanalnego, podkreślającego indywidualizm i obrazującego hasło „Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość…” (R. Mallet)
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizator Konkursu:
   Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
   ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa
  2. Kontakt:
   Sekretariat Szkoły tel/fax: (22) 849-62-18
   e-mail: sekretariat@zso.edu.pl,
   www.zso.edu.pl
  3. Miejsce konkursu:
   Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
   ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa
  4. Termin konkursu:
   Konkurs odbędzie się: 24.03.2019 r. godz. 8.00 – 15.30
  5. Karta uczestnictwa:
   Do dnia 13.03.2020 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zso.edu.pl a następnie wygenerować Kartę Uczestnictwa, którą po podpisaniu, z pieczątką szkoły prosimy przesłać na nr fax. (22) 849-62-18 lub pocztą na adres: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa
  6. Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
  7. Konkurs odbywa się w dwóch konkurencjach w tym samym czasie – konkurencja damska (na modelu/modelce) oraz konkurencja męska (na modelu)

 2. Cele konkursu
  • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej
  • kształtowanie kompetencji kluczowychz zakresu kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturowej
  • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom
  • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami kształcącymiw branży fryzjerskiej
  • promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego zawodnikom zdrową rywalizację zawodową i ukazanie własnego potencjału.

 3. Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy, CECH (wiek 16 – 20 lat).
  2. Szkoła może wystawić max. 3 zawodników (do każdej z konkurencji)
  3. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt. (materiały, aparaty fryzjerskie, model, dojazd, inne)
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika konkursu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora (brak wody, prądu).
  6. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków konkursu i Regulaminu.
  7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona przez zawodnika i modelkę/modela zgoda na przetwarzanie wizerunku.

 4. Komisja Konkursowa
  1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22).
  2. W skład Jury wchodzą:
   • członkowie Intercoiffure,
   • członkowie CMC Polska,
   • członkowie CECH-u Fryzjerów
   • nauczyciele zawodu Fryzjer i Technik Usług Fryzjerskich
   • fryzjerzy, styliści
   • pracodawcy,
   • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
  3. Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje nagrody.
  4. Ocena Jury jest ostateczna.KATEGORIA – FRYZJERSTWO DAMSKIE
Fryzura upięcie – „Przyszłość to dziś – moda i sztuka”
 1. Zasady Konkursu:
  1. Czas wykonania 120 minut
  2. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnej modelce.
  3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich.
  4. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
  5. Koloryzacja:uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych.
  6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
  7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
  8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Wszystkie dodatki nie powinny przekraczać 40% objętości fryzury.
  9. Do dyspozycji zawodników jest miejsce pracy z oświetleniem i podłączeniem do prądu oraz stanowisko myjące.

 2. Ocena:
  1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
  2. Przy rejestracji zostaje nadany uczestnikowi numer stanowiska. Pod nadanymi numerami uczestnicy są przypisani w Karcie Oceny Jury.
  3. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
  4. 4. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zmiany numeru stanowiska

 3. Zwycięzcy Konkursu
  1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
  2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.
  3. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia, przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.KATEGORIA – FRYZJERSTWO MĘSKIE
Fryzura użytkowa męska – „Przyszłość to dziś – moda i sztuka”
 1. Regulamin Konkursu:
  1. Czas wykonania: 90 minut
  2. Pracę konkursową zawodnik wykonuje na modelu
  3. Zawodnicy wykonują strzyżenie i fryzurę użytkową męską
  4. Podczas konkursu zawodnik powinien skrócić włosy o min. 2 cm
  5. Przed startem włosy powinny być mokre, gładko zaczesane do tyłu
  6. Koloryzacja podlega ocenie, ale należy ją wykonać przed konkursem
  7. Kolory neonowe są dozwolone ale należy stosować je z umiarem, jedynie w celu podkreślenia strzyżenia
  8. Dopuszcza się stosowanie wszystkich produktów i kosmetyków do włosów
  9. Dopuszcza się stosowanie wszystkich narzędzi, przyborów i aparatów fryzjerskich potrzebnych do wykonania zadania
  10. Niedozwolone są upięcia
  11. Do dyspozycji zawodników jest miejsce pracy z oświetleniem i podłączeniem do prądu oraz stanowisko myjące.

 2. Ocena:
  1. Oceniana będzie precyzja wykonania zadania, różnorodność zastosowanych technik, koloryzacja podkreślająca fryzurę, inspiracja i pomysł w odniesieniu do tematu konkursu.
  2. Przy rejestracji zostaje nadany uczestnikowi numer stanowiska. Pod nadanymi numerami uczestnicy są przypisani w Karcie Oceny Jury.
  3. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
  4. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zmiany numeru stanowiska

 3. Zwycięzcy Konkursu:
  1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
  2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.
  3. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia, przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.Program XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FANTAZJI FRYZJERSKIEJ
„PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ – MODA I SZTUKA”

800 – 900 rejestracja uczestników
1000 – 1015 powitanie uczestników przedstawienie składu Komisji Konkursowej (aula)
1020 – 1030 odprawa uczestników konkursu
1030 – 1230 wykonanie prac konkursowych – konkurencja damska (120 minut)
1030 – 1200 wykonanie prac konkursowych – konkurencja męska (90 minut)
1230 – 1400 ocena prac konkursowych i sesja zdjęciowa
1400 – 1530 finał konkursu (aula)
SPONSORZY:

SALON
MAŁGOSIA